Partnerská numerológia

Veľmi prehľadný numerologický výpočet Vám prezradí, či sa k sebe hodíte s partnerom/partnerkou, priateľom/priateľkou, známym, alebo nadriadeným. Ako spolu ladíte na všetkých energetických úrovniach a v každom prípade Vám pomôže pochopiť svoj vzťah s iným človekom.

Partnerská numerológia zahŕňa:

 • kompletný výpočet osobnej numerológie oboch zadaných osôb – (pozri Osobná numerológia)
 • hlavnú dominanciu v partnerstve – hlavná charakterová črta osoby a jej presadzovanie v partnerstve
 • dominanciu – ostatné charakterové črty a ich presadzovanie v partnerstve
 • chýbajúce čísla – chýbajúce čísla osoby a zmysel dopĺňania sa
 • životné roviny- charaktery osôb a ich vplyv na partnerstvo
 • osobné ročné vibrácie – perspektíva vzťahu
 • tarot – zrkadlo duše
 • čínske mesačné a astrologické znamenia – vplyv znamení na partnerské vzťahy
 • elementy osôb – zhodnosť, príp. nezhodnosť partnerov podľa štyroch prvkov
 • sexuálne kombinácie partnerov…
 • v prípade očakávanej svadby aj výpočet vhodného dátumu pre šťastný život a spolužitie.

Partnerská numerológia skúma vzťah dvoch ľudí do najväčšej hĺbky, s prihliadnutím na všetky súvislosti, ktoré sa môžu medzi partnermi vyskytnúť.

Pre detailnejšiu analýzu prosím uveďte aj dátum začiatku vzťahu, prípadne dátum svadby…

Telefón: +421 908 322 549
Fax:
Kalinčiakova 3
974 05 Banská Bystrica