Numerológia

„Môžete so mnou počítať“ „To je ale číslo“…Čísla a ich poradie neurčujú len matematiku, ale aj náš každodenný život – v porekadlách, symboloch, prirovnaniach…
Numerológia pre mňa znamená svetlo do budúcnosti človeka ako takého. Dátum narodenia, ktorý sme si vybrali do života,  je odrazom našej celej cesty. Náš život však môžme ovplyvňovať len vtedy, pokiaľ poznáme jej smer. Osud je cesta, ktorou musíme kráčať, ale pomocou numerológie si sami vyberieme, či naša cestička bude plná kameňov, alebo sa z nej stane krásny horský chodníček.

KEĎ VERÍŠ SEBE, VIEŠ AKO TREBA ŽIŤ.

Ponuka numerológie pre Vás:

Telefón: +421 908 322 549
Fax:
Kalinčiakova 3
974 05 Banská Bystrica