Naše služby

Ponúkame Vám profesionálne konzultácie k vytvoreniu harmónie priamo vo Vašom dome, byte, v záhrade alebo v kancelárii.

Feng-shui – harmónia doma

Naladenie a zharmonizovanie jednotlivých energetických prvkov v domoch a bytoch pomôže zlepšiť rodinné, zdravotné a partnerské vzťahy. Ladenie interiéru je vhodné prevádzať, keď pociťujete v niektorej životnej oblasti problémy alebo stagnáciu.

Postup pri ladení interiéru:

 • analýza okolia a určenie energií domu, prípadne neutralizovanie rušivých vplyvov
 • analýza vchodu a celkového obytného priestoru – zameranie a odrušenie geopatogénnych zón, analýza prichádzajúcich energií
 • vyladenie energií a doporučenie na ich doladenie.

Využívame prvky numerológie, tarotu, osobné číslo gua…, ale najmä pracujeme s tým, čo máte doma. Stačí ak nás skontaktujete a radi Vás navštívime.

V rámci Banskej Bystrice si cestovné náklady neúčtujeme, ostatné oblasti Slovenska účtujeme dohodou. Cena konzultácie: 17 €/hodina.

Projektové ladenie interiéru:

Táto forma ladenia je vhodná pri stavbe nových objektov, resp. pri väčších úpravách a prestavbách domov alebo bytov. Zahŕňa kompletný projekt domu z hľadiska energií a zariaďovania priestorov.

Podklady potrebné pre projekt feng-shui:

 • mená a dátumy narodenia obyvateľov priestoru
 • pôdorys objektu, prípadne viacerých objektov, resp.  ak máte projektové pôdorysy v určitej mierke, stačí z nich prekresliť daný pôdorys
 • vítame aj uvedené dátumy výstavby,  prestavby, dátum zastrešenia a dátum nasťahovania sa do objektu, ale tieto podklady nie sú nevyhnutnou podmienkou pre úspešný projekt.

Klient dostane manuál s kompletnou analýzou priestoru, ktorá obsahuje:

 • stručný popis základných metód Feng-shui, ktoré sa aplikujú na konkrétny priestor
 • popis momentálneho energetického stavu priestoru
 • návrh riešenia s logickým vysvetlením účinkov konkrétnych interiérových prvkov a ich usporiadanie
 • doplnkové liečebné prostriedky na posilnenie životných oblastí
 • kompletnú osobnú analýzu obyvateľov priestoru
 • návrhy farebných riešení stien a doplnkov, návrhy použitia materiálov, rozloženie nábytku, použitie pomôcok feng-shui…

Prílohy k manuálu obsahujú ručne zakreslené zóny na celom pôdoryse, zóny jednotlivých priestorov a najsilnejšie zóny v celom objekte.

Pred začatím vypracovávania samotného projektu po spoločnej dohode a spísaní objednávkovej zmluvy požadujeme uhradiť min. 50% celkovej ceny projektu na bankový účet.

Počas vypracovávania projektu Vás budeme informovať o jednotlivých fázach projektu a ich momentálnom štádiu vypracovávania.

Projekt je klientovi vypracovaný a dodaný v elektronickej aj tlačovej forme prostredníctvom Slovenskej pošty s dobierkou na zvyšnú časť nevyplatenej sumy. Pri projektových ladeniach si poštovné neúčtujeme. Projekt na požiadanie zasielame aj elektronickou formou, v takom prípade požadujeme najprv uhradiť celú sumu projektu.

Snažíme sa Vám vyjsť maximálne v ústrety a naším cieľom je čo najlepšie Vám vedieť pomôcť a poradiť. Všetky osobné údaje zostávajú diskrétne a bez Vášho súhlasu nebudú nijakým spôsobom použité na iný než projektový účel, pre ktorý  nám ich poskytnete.

Projektové ladenie interiéru alebo exteriéru cez internet:

Pokiaľ nemáte možnosť stretnúť sa s nami osobne, ponúkame Vám možnosť vypracovania projektu ladenie interiéru, pracoviska, alebo záhrady prostredníctvom internetu.

Podklady potrebné pre projekt feng-shui:

 • mená a dátumy narodenia obyvateľov priestoru
 • pôdorys objektu, prípadne viacerých objektov, resp.  ak máte projektové pôdorysy v určitej mierke, stačí z nich prekresliť daný pôdorys
 • vítame aj uvedené dátumy výstavby,  prestavby, dátum zastrešenia a dátum nasťahovania sa do objektu, ale tieto podklady nie sú nevyhnutnou podmienkou pre úspešný projekt.

Na začiatok postačí, ak sa s nami spojíte prostredníctvom mailu, alebo telefonátu a na základe konzultácie spoločne zvolíme formu projektu najvhodnejšiu pre Váš priestor, čas a financie. Zároveň Vás oboznámime s celým postupom pri projektovaní interiéru alebo exteriéru. Ďalší postup projektu si dohodneme vždy vopred.

Klient dostane manuál s kompletnou analýzou priestoru, ktorá obsahuje:

 • stručný popis základných metód Feng-shui, ktoré sa aplikujú na konkrétny priestor
 • popis momentálneho energetického stavu priestoru
 • návrh riešenia s logickým vysvetlením účinkov konkrétnych interiérových prvkov a ich usporiadanie
 • doplnkové liečebné prostriedky na posilnenie životných oblastí
 • kompletnú osobnú analýzu obyvateľov priestoru
 • návrhy farebných riešení stien a doplnkov, návrhy použitia materiálov, rozloženie nábytku, použitie pomôcok feng-shui…

Prílohy k manuálu obsahujú ručne zakreslené zóny na celom pôdoryse, zóny jednotlivých priestorov a najsilnejšie zóny v celom objekte.

Pred začatím vypracovávania samotného projektu po spoločnej dohode a spísaní objednávkovej zmluvy požadujeme uhradiť min. 50% celkovej ceny projektu na bankový účet.

Počas vypracovávania projektu Vás budeme informovať o jednotlivých fázach projektu a ich momentálnom štádiu vypracovávania.

Projekt je klientovi vypracovaný a dodaný v elektronickej aj tlačovej forme prostredníctvom Slovenskej pošty s dobierkou na zvyšnú časť nevyplatenej sumy. Pri projektových ladeniach si poštovné neúčtujeme. Projekt na požiadanie zasielame aj elektronickou formou, v takom prípade požadujeme najprv uhradiť celú sumu projektu.

Snažíme sa Vám vyjsť maximálne v ústrety a naším cieľom je čo najlepšie Vám vedieť pomôcť a poradiť. Všetky osobné údaje zostávajú diskrétne a bez Vášho súhlasu nebudú nijakým spôsobom použité na iný než projektový účel, pre ktorý  nám ich poskytnete.

Feng Shui – harmónia v záhrade:

Vytvorením príjemného okolia domu sa obyvateľom naskytne nová možnosť oddychu a pohody. V každej záhrade sa elementy feng-shui môžu naplno prejaviť. Správnym rozmiestnením týchto prvkov do rovnováhy si môžete posilniť svoj rodinný život a nájsť novú formu oddychu.

Určujeme rozmiestnenie pevných častí v akomkoľvek exteriéri, umiestnenie chodníkov, ciest, rastlín, kameňov, posedenia, kozubu, fontány, jazierka…

Postup pri ladení exteriéru:

 • analýza toku energií v záhrade
 • analýza a lokalizácia centra záhrady
 • určenie najvhodnejšieho miesta pre umiestnenie jazierka, krbu, posedu, bazénu, skalky…

Využívame prvky numerológie, tarotu, osobné číslo gua…, ale najmä pracujeme s tým, čo máte v exteriéri. Stačí ak nás skontaktujete a radi Vás navštívime.

V rámci Banskej Bystrice si cestovné náklady neúčtujeme, ostatné oblasti Slovenska účtujeme dohodou. Cena konzultácie: 17 €/hodina.

Projektové ladenie záhrad:

Túžite po harmonickej oddychovej, alebo účelnej záhrade, ktorá bude mať DUCHA a ČARO? Možno na Vás terajšia záhrada pôsobí chaoticky, neusporiadane a jednotlivé prvky spolu netvoria harmóniu. Možno máte v niektorých častiach záhradky neporiadok, s ktorým si neviete dať rady. Je dôležité, aby Vám exteriér poskytoval oddych a priestor pre záujmy a potreby, ktoré od neho očakávate. Práve na tieto účely slúži projekt ladenia exteriéru.

Podklady potrebné pre projekt feng-shui:

 • mená a dátumy narodenia obyvateľov priestoru
 • pôdorys exteriéru, prípadne objektov v záhrade
 • zaznačené nehnuteľnosti v záhrade, ktoré nemôžu byť premiestnené, resp.  odstránené.

Klient dostane manuál s kompletnou analýzou exteriéru, ktorá obsahuje:

 • stručný popis základných metód Feng-shui, ktoré sa aplikujú na konkrétny priestor
 • popis momentálneho energetického stavu exteriéru
 • návrh riešenia s logickým vysvetlením účinkov konkrétnych exteriérových prvkov a ich usporiadanie
 • doplnkové liečebné prostriedky na posilnenie životných oblastí

Prílohy k manuálu obsahujú ručne zakreslené zóny na pôdoryse (je potrebný k projektu), ich vplyvy a najsilnejšie zóny.
Manuál je klientovi dodaný aj v elektronickej forme.

Pred začatím vypracovávania samotného projektu po spoločnej dohode a spísaní objednávkovej zmluvy požadujeme uhradiť min. 50% celkovej ceny projektu na bankový účet.

Počas vypracovávania projektu Vás budeme informovať o jednotlivých fázach projektu a ich momentálnom štádiu vypracovávania.

Projekt je klientovi vypracovaný a dodaný v elektronickej aj tlačovej forme prostredníctvom Slovenskej pošty s dobierkou na zvyšnú časť nevyplatenej sumy. Pri projektových ladeniach si poštovné neúčtujeme. Projekt na požiadanie zasielame aj elektronickou formou, v takom prípade požadujeme najprv uhradiť celú sumu projektu.

Snažíme sa Vám vyjsť maximálne v ústrety a naším cieľom je čo najlepšie Vám vedieť pomôcť a poradiť. Všetky osobné údaje zostávajú diskrétne a bez Vášho súhlasu nebudú nijakým spôsobom použité na iný než projektový účel, pre ktorý  nám ich poskytnete.

Feng Shui – harmónia v práci:

Aplikovaním feng-shui v práci si spoločnosti a firmy posilňujú svoje pozície a efektivitu. Harmonické prostredie posilňuje nielen finančnú stránku, ale aj kariérny rast.

Postup pri ladení interiéru v práci:

 • analýza okolia pracoviska a vchodu
 • návrh umiestnenia sortimentu a registračnej pokladne (v prípade predajní)
 • návrh a umiestnenie pracovného stola, ladenie farieb, návrh na umiestnenie kancelárskeho nábytku
 • stručný popis základných metód Feng-shui, ktoré sa aplikujú na konkrétny priestor
 • popis momentálneho energetického stavu priestoru
 • návrh riešenia s logickým vysvetlením účinkov konkrétnych interiérových prvkov a ich usporiadanie
 • vhodné umiestnenie pracovných stolov, zariaďovanie jednotlivých pracovných miestností, umiestnenie financií, farebné prvky, návrhy nábytku…
 • prí. doplnkové liečebné prostriedky na posilnenie životných oblastí: numerológia zamestnancov, zdravý životný štýl na pracovisku…

Projektové ladenie interiéru v práci:

Podklady potrebné pre projekt feng-shui:

 • mená a dátumy narodenia zamestnancov projektovaného priestoru
 • pôdorys objektu, prípadne viacerých objektov, resp.  ak máte projektové pôdorysy v určitej mierke, stačí z nich prekresliť daný pôdorys
 • vítame aj uvedené dátumy výstavby,  prestavby, dátum zastrešenia a dátum nasťahovania sa do objektu, ale tieto podklady nie sú nevyhnutnou podmienkou pre úspešný projekt.

Klient dostane manuál s kompletnou analýzou priestoru, ktorá obsahuje:

 • stručný popis základných metód Feng-shui, ktoré sa aplikujú na konkrétny priestor
 • popis momentálneho energetického stavu priestoru
 • návrh riešenia s logickým vysvetlením účinkov konkrétnych interiérových prvkov a ich usporiadanie
 • doplnkové liečebné prostriedky na posilnenie životných oblastí
 • kompletnú osobnú analýzu obyvateľov priestoru
 • návrhy farebných riešení stien a doplnkov, návrhy použitia materiálov, rozloženie nábytku, použitie pomôcok feng-shui na dosiahnutie zisku, spolupráce, zvládnutie konkurencie…

Prílohy k manuálu obsahujú ručne zakreslené zóny na celom pôdoryse, zóny jednotlivých priestorov a najsilnejšie zóny v celom objekte.

Pred začatím vypracovávania samotného projektu po spoločnej dohode a spísaní objednávkovej zmluvy požadujeme uhradiť min. 50% celkovej ceny projektu na bankový účet.

Počas vypracovávania projektu Vás budeme informovať o jednotlivých fázach projektu a ich momentálnom štádiu vypracovávania.

Projekt je klientovi vypracovaný a dodaný v elektronickej aj tlačovej forme prostredníctvom Slovenskej pošty s dobierkou na zvyšnú časť nevyplatenej sumy. Pri projektových ladeniach si poštovné neúčtujeme. Projekt na požiadanie zasielame aj elektronickou formou, v takom prípade požadujeme najprv uhradiť celú sumu projektu.

Snažíme sa Vám vyjsť maximálne v ústrety a naším cieľom je čo najlepšie Vám vedieť pomôcť a poradiť. Všetky osobné údaje zostávajú diskrétne a bez Vášho súhlasu nebudú nijakým spôsobom použité na iný než projektový účel, pre ktorý  nám ich poskytnete.

Osobné poradenstvo:

Zahŕňa osobnú konzultáciu podľa požiadaviek klienta. Napr.problémy v rodine, zdravie, ladenie interiéru, poradenstvo v kariére, zbavenie sa zbytočností v byte, energetická očista priestoru…

Telefón: +421 908 322 549
Fax:
Kalinčiakova 3
974 05 Banská Bystrica