Cenník numerológie

Každý človek dostáva v živote veľa skúšok. O niektorých si myslíme, že nie sú zvládnuteľné, že sú ťažké, zložité a veľakrát citovo a duševne náročné. Až keď danú skúšku prekonáme, pocítime úľavu, pokoj či radosť zo seba samých. Cítime sa silnejší a tešíme sa z pokojných chvíľ. Každá životná situácia sa prihodí preto, aby nás naučila telesne, duchovne i duševne rásť. Aby sme sa mohli v živote posunúť zasa ďalej.

Numerológia odhaľuje príčiny životných skúšok, vlastností človeka, jeho predností a slabostí a najmä nám ukazuje cestu, ktorou sa máme v živote uberať, aby sme nemuseli zažívať ťažké životné situácie. Analýzou osobných dát sa môžete dozvedieť odpovede na dôležité otázky a nájsť tak správny smer vo svojom živote.

Ústna konzultácia 1 os./hod. Konzultácia s rozborom dátumu narodenia podľa aktuálnych potrieb klienta. 20 €
Osobná numerológia 1 os. Skriptá obsahujúce charakteristické vlastnosti, prednosti, slabosti + aktuálna predpoveď na 1 rok. 27 €
Partnerská numerológia 2 os. Projektový výpočet osobných, rodinných a pracovných vzťahov, budúcnosť + poučenie vo vzťahu. 60 €
Numerológia dieťaťa 1 os. Výpočet pre dieťatko, obsahujúci prednosti, slabosti, výber záujmov, podpora vlastností pri výchove, spôsob pristupovania k dieťaťu. 27 €
Numerológia mena 1 os. Výpočet obsahujúci vibrácie mena, priezviska, resp. prezývky, ako meno ovplyvňuje život človeka. 7 €
Karmická osobná numerológia 1 os. Skriptá obsahujúce životný údel človeka, jeho cestu učenia, čomu sa musí naučiť, prečo dostáva životné skúšky. Numerológia karmy vykresľuje dušičku človeka, jej putovanie, cieľ… 33 €
Karmická partnerská numerológia 2 os. Skriptá zahŕňajú časť osobnej, partnerskej i karmickej numerológie. Vykresľujú kompatibilitu partnerov – nielen romantických, ale i rodinných, pracovných, priateľských i nepriateľských. Poukazujú na dôvody stretnutia  v živote, pretože nič nie je náhoda. 100 €
Kompletný výpočet pre 1 osobu 1 os. Zahŕňa osobnú, karmickú numerológiu, výpočet mena, osobné vibrácie na jeden rok + celoživotné vibrácie osobných energií. 67 €
Kabalistická numerológia 1 os. Skriptá zahŕňajú kompletný rozbor mena a priezviska, životný cieľ, myslenie, povesť, priania a túžby, povinnosti, vzťah, štúdium, financie, povolanie, staroba… 35 €

 

Telefón: +421 908 322 549
Fax:
Kalinčiakova 3
974 05 Banská Bystrica