Reflexná masáž chodidiel

Reflexná masáž chodidiel je jednou z najúčinnejších metód alternatívnej medicíny. Metóda
reflexnej masáže chodidiel vychádza z poznatku, že všetky zakončenia ľudského tela vyúsťujú
do reflexných plôšok, ktoré zodpovedajú príslušným orgánom alebo oblastiam tela. Reflexné plôšky
celého tela sa nachádzajú na šlapajach chodidiel, takže chodidlo predstavuje zmenšený obraz ľudského
tela. Tlačením a trením bodov na chodidle je možné veľmi spoľahlivo nájsť problémové miesta na
ľudskom tele, pretože reflexné body na šľapaji chodidla pri stlačení reagujú bolestivo a tak prezrádzajú
postihnuté svaly, kĺby alebo vnútorné orgány.
Z týchto dôvodov sa metóda reflexnej masáže chodidiel celkom spoľahlivo dá využívať aj
pri diagnostike postačujúcej najmä pre terapiu. Reflexnou terapiou možno pôsobenie nasmerovať
presne na patričný orgán. Tlakom na danú plochu alebo bod sa prenáša signál na príslušný orgán.
Účinok sa dostavuje okamžite, čo má veľký význam pri bolestiach alebo akútnych problémoch.
Tlakom a masírovaním reflexných plôšok na chodidlách je možné zlepšiť celkovú látkovú
výmenu, ovplyvniť bolesť chrbta a chrbtice, urýchliť hojenie po úraze alebo operatívnom zásahu
a predchádzať vzniku rakovinotvorných buniek. Inými slovami, telo sa stáva odolnejšie, vyrovnanejšie
a po masáži má človek pocit ľahkých nôh.

Telefón: +421 908 322 549
Fax:
Kalinčiakova 3
974 05 Banská Bystrica