Liečebné masáže

Telefón: +421 908 322 549
Fax:
Kalinčiakova 3
974 05 Banská Bystrica