Päť zvierat Feng shui

Každý človek potrebuje určitý pocit ochrany a istoty, aby sa cítil v bezpečí a aby sa vedel vyrovnať so stále sa meniacimi podmienkami života. Pre našich predkov boli prvou istou ochranou pred dažďami a vetrom, pred letným teplom a zimnými mrazmi prírodné jaskyne. Ďaleký pohľad cez krajinu z otvoreného vstupného priestoru zaisťoval dobrú ochranu, pretože nepriatelia alebo divá zver boli viditeľné včas. Bočné a zadné steny poskytovali tiež veľmi dobrú ochranu. Stabilnosť a odolnosť sa starali o to, že každý vedel, čo je nutné pre to, aby boli všetci zásobovaní potravou a všetkými životnými potrebami.

Sústredíte sa niekedy na to, ktoré miesta sú v prázdnej reštaurácii zaberané ako prvé? Takmer všetci volia inštinktívne miesto, kde majú za chrbtom stenu. Miesto, ktoré je rámované po bokoch ľuďmi alebo polovysokými priečkami a umožňuje voľný výhľad ku dverám.
Vo feng-shui sú tieto základné potreby jednoduchým spôsobom stelesnené piatimi zvieratami. Tradične je zvieratám priradený stred – my sami a 4 svetové strany:

Čierna korytnačka: jej pancier nás chráni pred chladnými vetrami a dodáva nám výživu. Nachádza sa na severe.
Zelený drak: zastupuje prebúdzajúce sa ráno a napĺňa nás múdrosťou. Je na východe.
Červený fénix: ide naproti letu a predstavuje slávu. Nachádza sa na juhu.
Biely tiger: je zvieraťom jesene. Fyzická sila, ktorá sa nachádza na západe.
Žltý had: leží v prostriedku. Predstavuje medziobdobie, pretože stelesňuje prechody medzi časovými pásmami.

 

Telefón: +421 908 322 549
Fax:
Kalinčiakova 3
974 05 Banská Bystrica