Mandaly

Obrazy, ktoré sú posvätné, pretože prinášajú múdru energiu z vesmíru.

Predstavujú dokonalosť a nekonečnú harmóniu, ktorú môžeme z mandaly čerpať. Kruh, ktorý tvorí samotnú mandalu vychádza z jediného bodu a rovnomerne sa rozprestiera do priestoru okolo neho. Bod predstavuje vnútorné energetické centrum, naše vnútorné „ja“, naše „jadro“, ktoré je dokonalé a jednotné. Z neho vychádza žiarenie mandaly. Je to naša energia, ktorá je potrebná pre život a naše miesto v ňom. Z tejto energie žijeme, táto energia formuje naše myšlienky, skutky a osud. Kruh symbolizuje nekonečno, absolútno – sú to naše nekonečné možnosti v živote. Môžeme sa rozhodovať, ako sa v živote uplatníme, ako sa rozhodneme v daných situáciách, jednoducho sú to vštky naše možnosti v živote, ktoré sa odvíjajú od nás samotných do priestoru. Hranica mandaly odráža túto nami vyslanú energiu späť k nám a dáva nám tak spätnú väzbu o našom žití.

Mandalu je možné „programovať“ prostredníctvom farieb, tvarov, čiar, symbolov, písmen, číslic a rôznych prvkov presne podľa našich želaní. Pokiaľ chceme v živote dosiahnuť úspech, lásku, harmóniu, zdravie, či prosperitu, je možné prostredníctvom mandaly a jej vplyvu posilniť danú životnú oblasť.

Pokiaľ si prajete vyhotoviť mandalu „na mieru“, kontaktujte nás prostredníctvom tel. 0908322549, alebo mailom: hart@feng.sk a radi Vám takúto mandalu vyhotovíme.

Cenník:

Mandala maľovaná na lepenku 20×20 cm 30 €

Mandala – šepsované plátno rozmer 20×20 cm 40 €

Mandala – lepenka 30×30 cm 50 €

Mandala – šepsované plátno 30×30 cm 60 €

Mandala – šepsované plátno 40×40 cm 80 €

Mandala – šepsované plátno 50×50 cm 100 €

Telefón: +421 908 322 549
Fax:
Kalinčiakova 3
974 05 Banská Bystrica