Päť elementov

Podľa čínskej energetickej teórie je každá vec vo vesmíre vytvorená z kombinácií piatich elementov či foriem energie. Týmito elementmi sú drevo, oheň, zem, kovvoda. Človek obsahuje niečo z každého z týchto prvkov tak, ako aj prostredie okolo nás.

Každý z piatich elementov má svoje prirodzené umiestnenie na oktagone. Ak sú elementy vo vašom dome správne umiestnené, energia obieha a pomáha vám dosahovať harmóniu. Ale existuje aj také umiestnenie, kedy sú elementy v konflikte s inými elementmi.

Energia dreva: Rast

Čchi dreva je energiou expanzie a nového rastu. Element dreva má charakteristickú farbu zelenú, vzťahuje sa k pečeni a jeho ročným obdobím je jar. Korešpondujúcim geometrickým tvarom je stĺp alebo obdĺžnik postavený nahor. Na oktagone Pa-kua je drevo umiestnené v oblasti rodiny. Tento prvok je dobré aplikovať, ak chcete do svojho života doplniť energiu rastu, rozvoja a vitality.

Energia ohňa: Expanzia

Čchi ohňa smeruje nahor, je to pohyblivá, jasná, pálivá, plamenná a horúca energia. Oheň reprezentuje maximálnu expanziu a aktivitu, vrchol energetickej intenzity. Oheň sa vzťahuje k letu, červenej farbe a ku srdcu. Korešpondujúcim geometrickým tvarom je trojuholník alebo pyramída. Prirodzeným umiestnením ohňa na oktagone Pa-kua je oblasť slávy. Liečbu ohňa prevádzajte, ak potrebujete do života doplniť expanziu a získať väčšie uznanie.

Energia zeme: Stabilita

Energia zeme stabilizuje, vyrovnáva a uzemňuje. Pomáha nachádzať stred v sebe a spájať sa s podstatou. Element zeme sa vzťahuje k obdobiu zberu, ku farbe žltej a k žalúdku. Príslušným geometrickým tvarom je štvorec alebo obdĺžnik umiestnený horizontálne. Prirodzeným umiestnením zeme na oktagone Pa-kua je centrum – oblasť zdravia, ale aj oblasť vzdelania a partnerstva. Liečbu zeme preveďte, ak chcete ukľudniť svoj život, nachádzať sami seba, cítiť sa pripojení a stabilní.

Energia kovu: Kontrakcia

Čchi kovu je chladná, sťahujúca, hutná energia, súvisiaca s komunikáciou, kreativitou, detailom, symbolmi a zvukom. Kov korešponduje s bielou farbou, pľúcami a s jeseňou. Jej energetickými tvarmi sú kruh a guľa. Na oktagone Pa-kua patrí kov do oblasti detí a priateľov. Liečbu kovom aplikujte, keď chcete zlepšiť svoju komunikáciu, posilniť svoje deti alebo stimulovať svoje projekty.

Energia vody: Ukľudnenie

Energia vody je energia maximálnej koncentrácie a ukľudnenia. Voda je energiou vecí, smerujúcich smerom dole a ku počiatku. Vzťahuje sa k obdobiu zimy, farbám čiernej a tmavomodrej a ku ľadvinám. Tvary vody sú nepresné, vlnivé formy, ktoré plynú a veľmi ťažko sa opisujú. Na oktagone Pa-kua sa voda nachádza v oblasti kariéry. Liečbu vodou prevádzajte, ak chcete mať jasnejšiu myseľ a mier v duši alebo chcete zvýšiť prítok ľudí a peňazí do svojho života.

Cykly piatich elementov

Päť elementov sa k sebe vzťahuje a prechádza interakciami na základe dvoch rozdielnych cyklov: tvorivého (kreatívneho) a ničivého (transformujúceho). Pre liečbu FŠ môžete použiť nielen samotné elementy, ale aj tvorivý a ničivý cyklus.

V tvorivom cykle sa elementy navzájom vytvárajú v neustálom cyklickom procese. V ničivom cykle sa elementy cyklicky navzájom pohlcujú, ale nič nie je naozaj zničené. Energia sa transformuje do iného stavu. Napr. keď pôsobíte teplom na ľad, zmení sa na vodu. Zdá sa, že ľad bol zničený, ale hmota len zmenila formu. Ak použijete viac tepla, z vody sa stane para – ďalšia zmena formy bez deštrukcie.

Tvorivý cyklus piatich elementov

V tvorivom cykle elementy vznikajú, vytvárajú sa a prechádzajú jeden do druhého, v plynulom reťazci kreatívnej energie. Nasledujúci uzavretý kruh ilustruje, ako tvorivý cyklus vyzerá (čierne šípky):

 • Drevo horí, je palivom pre oheň.
 • Popol, výsledok horenia ohňa sa vracia späť a znovu dopĺňa zem.
 • Zem pomáha vzniknúť kovu.
 • Kov, keď sa správne ohrieva, stáva sa tekutým ako voda.
 • Voda vyživuje drevo v podobe stromu.

A tento cyklus pokračuje večne.

Ničivý cyklus piatich elementov

V ničivom cykle sa elementy navzájom stále pohlcujú (červené šípky):

 • Drevo rozseká kovová sekera.
 • Kov zhorí v ohni kováča.
 • Oheň uhasí voda.
 • Voda je absorbovaná, podmanená a vyparovaná zemou.
 • Zem je roztrhaná rastúcimi stromami (drevo).

A tento cyklus pokračuje večne.

Elementy tvorca a potomok

Je jednoduché pochopiť, ako ktorýkoľvek element posilniť umiestnením v jeho prirodzenej pozícii. Alebo zvolíte inú alternatívu – použijete k liečbe element, ktorý vytvára element, ktorý chcete posilniť. Tento element sa nazýva tvorca. Tretia možnosť liečby je použiť prvok vytvorený z prvku, ktorému chcete pomôcť. Tento element sa nazýva potomok.

Element tvorcu Element Potomok
Voda Drevo Oheň
Drevo Oheň Zem
Oheň Zem Kov
Zem Kov Voda
Kov Voda Drevo

Využitie piatich elementov pre liečbu

Keď sú elementy v rovnováhe, váš každodenný život odráža mier a harmóniu, ale keď máte v dome konflikty medzi prvkami, môžete prežívať disharmonické a chaotické životné situácie. Keď sú elementy umiestnené v ich prirodzených pozíciách, a nie v konfliktných, rozvíja sa rovnováha. Keď aplikujete päť elementov, môžete použiť ktorúkoľvek z nasledujúcich korešpondencií:

 • fyzické napodobnenie elementu
 • korešpondujúcu farbu elementu
 • korešpondujúci tvar elementu

Keď sa skombinujú všetky elementy, žiadne negatívne ničivé vzťahy nevzniknú. Keď sú všetky elementy spolu, účinkujú harmonicky a situácia je energeticky úplná a ucelená.

Telefón: +421 908 322 549
Fax:
Kalinčiakova 3
974 05 Banská Bystrica